Cảm nhận về đoạn thơ Hoàng Hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm nắng xiên

Gửi
Reset
Câu hỏi Nhận biết
Cảm nhận về đoạn thơ
Hoàng Hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm
nắng xiên khoai qua liếc vách không cài
bóng bà đổ xuống đất đai
rủ châu chấu Cào Cào về cháu Bắt
LỜI GIẢI & ĐÁP ÁN

Cảm nhận về đoạn thơ Hoàng Hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm nắng xiên khoai qua liếc vách không cài bóng bà đổ xuống đất đai rủ châu chấu Cào Cào về cháu Bắt đáp án